KH THỰC HIỆN SINH HOẠT "NGÀY PHÁP LUẬT" NĂM 2012

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Tạ Kim Tiết Lễ (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:28' 25-02-2012
Dung lượng: 44.0 KB
Số lượt tải: 235
Số lượt thích: 0 người

PHÒNG GD & ĐT DẦU TIẾNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Minh Hòa, ngày 24 tháng 02 năm 2012

KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH
SINH HOẠT “NGÀY PHÁP LUẬT” CHO CB CC – VC
NĂM 2012

Căn cứ theo công văn số 69/KH-SGD-ĐT ngày 18/01/2011 của Sở GD & ĐT Bình Dương về việc Tổ chức triển khai thực hiện “ Ngày Pháp luật” trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Thực hiện công văn số 02/KH-PGD&ĐT ngày 14/02/2012 của Phòng GD & ĐT Dầu Tiếng về việc Tổ chức triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật” trên địa bàn huyện Dầu Tiếng năm 2012.
Nhằm phổ biến, giáo dục pháp luật, qua đó nâng cao kiến thức pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ công chức, viên chức, giữ vững kỷ cương, kỷ luật phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của các đơn vị trường học trên toàn thành phố, phục vụ nhiệm vụ chính trị của toàn ngành.
Trường Tiểu học Minh Hòa xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện với nội dung cụ thể như sau:
* NỘI DUNG:

Thời gian
Nội dung sinh hoạt
Phân công trách nhiệm báo cáo
Ghi chú

Tháng 02/2012
Triển khai học tập, tuyên truyền, phổ biến luật Viên chức.Tháng 3/2012
Học tập và phổ biến luật khiếu nại tố cáo.Tháng 4/2012
Học tập, tuyên truyền và phổ biến luật Cán bộ công chức.Tháng 5/2012
Tuyên truyền, phổ biến và học tập luật Cán bộ công chức, luật lao động.Tháng 6/2012
Phổ biến, tuyên truyền một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành giáo dục: Thông tư 09/2009-TT-BGDĐT về ban hành quy chế công khai trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân…Tháng 7/2012
Tuyên truyền, phổ biến và học tập luật Giáo dục.Tháng 8/20121
Tuyên truyền, phổ biến và học tập luật công chức, luật lao động.Tháng 9/2012
Phổ biến, tuyên truyền Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 quy định về đạo đức nhà giáo…Tháng 10/2012
Học tập, tuyên truyền và phổ biến luật bảo hiểm y tế; Luật Bảo hiểm xã hội.Tháng 11/2012
Tuyên truyền, phổ biến và học tập luật Phòng chống tham nhũng và luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.Tháng 12/2012
Tuyên truyền, phổ biến và học tập luật Giao thông đường bộ.
Trên đây là kế hoạch chương trình thực hiện “Ngày pháp luật” năm 2012 của Trường Tiểu học Minh Hòa./.
Nơi gửi: HIỆU TRƯỞNG
Phòng GD & ĐT.
Đảng Ủy – UBND xã Báo cáo
CĐCS – Đoàn TN (Thực hiện)
Lưu.

 
Gửi ý kiến