BÁO CÁO VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA TTHTCĐ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Tạ Kim Tiết Lễ
Ngày gửi: 17h:36' 07-02-2012
Dung lượng: 99.5 KB
Số lượt tải: 774
Số lượt thích: 0 người
BCĐ CMC - PCGD
XDXHHT XÃ MINH HÒA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 01/BC-TTHTCĐ

Minh Hòa, ngày 07 tháng 02 năm 2012


BÁO CÁO
Kết quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng năm 2011,
phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2012

Kính gửi: - Ban chỉ đạo CMC – PCGD – XDXHHT huyện Dầu Tiếng
Căn cứ công văn số 02/PGDĐT ngày 30/01/2012 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Dầu Tiếng về hướng dẫn Báo cáo hoạt động Trung tâm Học tập cộng đồng năm 2011;
Căn cứ thực tế hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng xã Minh Hòa năm 2011.
Trung tâm học tập cộng đồng xã Minh Hòa xin được báo cáo kết kết quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng năm 2011 và xây dựng phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2012 như sau:
A. HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM NĂM 2011
I/ Về phát triển tổ chức – Cơ sở vật chất:
1. Về công tác Tổ chức:
NHÂN SỰ - SỐ LƯỢNG

Giám đốc
Phó
Giám đốc
Kế toán
Văn thư – Thủ quỹ
Giáo viên chuyên trách
Cộng tác viên

01
02
01 (Kế toán của UBND xã kiêm nhiệm)
01 (Văn thư – Thủ quỹ của UBND xã kiêm nhiệm)
01
12

2. Về cơ sở vật chất: Trung tâm học tập cộng đồng xã Minh Hòa chưa có cơ sở riêng và trang thiết bị, máy móc để sử dụng, hiện tại sử dụng và dùng chung cơ sở với Trung tâm Văn hóa xã. Kinh phí hỗ trợ ban đầu để Trung tâm trang bị mua sắm cơ sở vật chất hiện chưa được Phòng Tài Chính – Hế hoạch của huyện phân bổ.
II/ Công tác tổ chức và hoạt động:
Minh Hoà là một xã vùng sâu, vùng xa thuộc địa bàn khó khăn của Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương, Xã cách trung tâm huyện khoảng 30 km về phía Bắc, hướng Đông giáp xã Minh Thạnh; hướng Tây giáp huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh; Hướng Nam giáp xã Minh Tân, Định An; Hướng Bắc giáp xã Tân Hiệp – Huyện Bình Long – Tỉnh Bình Phước. Xã được hình thành 5 ấp, địa bàn rộng có người dân tộc Chăm sinh sống, các ấp cách trung tâm xã từ 2 đến 10 Km đường xá đi lại khó khăn. Về dân tộc Chăm có 87 hộ với 309 nhân khẩu; Dân tộc Khơ me có 43 hộ với 214 nhân khẩu; Dân tộc tày có 02 hộ với 04 nhân khẩu; Dân tộc Tày có 02 hộ với 04 nhân khẩu; Dân tộc Mường có 01 hộ với 04 nhân khẩu; Dân tộc Tà mun có 07 hộ với 26 nhân khẩu; Dân tộc Hoa có 07 hộ với 42 nhân khẩu.
Tổng diện tích đất tự nhiên là: 9.526 ha. Dân số toàn xã là 1.528 hộ, có 7.598 khẩu. Kinh tế của xã chủ yếu là nông nghiệp, có 798 hộ là công nhân nông trường cao su, chiếm tỉ lệ 53% còn lại là hộ sống bằng sản xuất nông nghiệp và buôn bán nhỏ. Những năm gần đây đời sống kinh tế tuy có nâng lên nhưng nhìn chung vẫn còn thấp so với một số xã trong huyện.
Về văn hóa, giáo dục: Xã Minh Hòa có hệ thống trường lớp tương đối đồng bộ, hiện có 01 trường Mẫu giáo; có 02 trường Tiểu học; có 01 trường Trung học cơ sở; 01 trường THPT; 01 Trung tâm học tập cộng đồng. Nề nếp hoạt động và quản lý các trường luôn luôn được cải tiến; các trường trên địa bàn có sự phát triển khá đồng bộ về quy mô, chất lượng giáo dục. Hiệu quả đào tạo của các trường luôn đạt khá cao, điều này đã đóng góp rất lớn vào quá trình nâng cao trình độ văn hóa cho người dân, góp phần đào tạo nguồn nhân lực có trình độ trong tương lai cho địa phương.
Trung tâm học tập cộng đồng của xã mặc dù còn những khó khăn nhất định trong quá trình hoạt động nhưng đã có những đóng góp rất tích cực vào việc xây dựng xã hội học tập. Trung tâm vừa hoạt động vừa hoàn thiện các phương thức, luôn tìm cách cải tiến để nâng cao hiệu quả, góp phần nâng cao trình độ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất cho người dân, nhất là nông dân trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi.
Những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng cụ thể như sau:
1. Thuận lợi:
Được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo thường xuyên của Đảng Ủy, HĐND và UBND xã cũng như sự hỗ trợ nhiệt tình của các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội để tạo điều kiện nâng cao
 
Gửi ý kiến