LICH BAO GIANG TU DONG KHOI 4

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thị Minh Huệ (trang riêng)
Ngày gửi: 00h:21' 07-05-2012
Dung lượng: 2.2 MB
Số lượt tải: 101
Số lượt thích: 0 người
"Không thể sửa ở Sheet này, chỉ có thể sửa ở Sheet SBG luu, bạn cần in tuần nào?" 1
1 HỌC KỲ I Từ ngày: 8/22/2011 1 HỌC KỲ I Từ ngày: 8/29/2011
3 TUẦN LỄ 1 Đến ngày: 8/27/2011 3 TUẦN LỄ 2 Đến ngày: 9/3/2011
4 5
5 Thứ Tiết Lớp "Tiết
PPCT" PM TÊN BÀI GIẢNG 7 Thứ Tiết Lớp "Tiết
PPCT" PM TÊN BÀI GIẢNG
6 2 1 4 1 TĐ Dế Mèn bênh vực kẻ yếu. 9 2 1 4 3 TĐ Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (tt).
7 2 4 1 T Ôn tập: các số đến 100000 11 2 4 6 T Các số có 6 chữ số
8 3 4 1 ĐĐ Trung thực trong học tập 13 3 4 2 ĐĐ Trung thực trong học tập
9 22 4 AV 15 29 4 AV
10 08 5 H 17 08 5 H
11 6 CC 19 6 CC
12 3 1 4 1 CT Nghe-viết: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu. 21 3 1 4 2 CT Nghe-viết: Mười năm cõng bạn đi học.
13 2 4 2 T Ôn tập: các số đến 100000 (tt) 23 40785 2 4 7 T Luyện tập
14 3 4 1 LT&C Cấu tạo của tiếng. 25 3 4 3 LT&C Mở rộng vốn từ: Nhân hậu - Đoàn kết.
15 23 4 4 1 KH - Con người cần gì để sống? 27 30 4 4 3 KH - Trao đổi chất ở người (TT)
16 08 5 4 1 LS Môn Lịch sử và Địa lí 29 5 4 2 LS Nước Văn Lang
17 6 TH 31 6 TH
18 4 1 TD 33 4 1 TD
19 2 4 1 KC Sự tích hồ Ba Bể. 35 2 4 2 KC "Kể chuyện đã nghe, đã đọc (bài thơ Nàng tiên Ốc)."
20 3 4 3 T Ôn tập: các số đến 100000 (tt) 37 3 4 8 T Hàng và lớp
21 24 4 4 2 TĐ Mẹ ốm. 39 31 4 4 4 TĐ Truyện cổ nước mình.
22 08 5 4 2 KH - Trao đổi chất ở người 41 5 4 4 KH Các chất dd có trong thức ăn. Vai trò của chất bột đường
23 6 6
24 5 1 4 1 TLV Thế nào là kể chuyện? 5 1 4 3 TLV Kể lại hành động của nhân vật.
25 2 4 4 T Biểu thức có chứa 1 chữ 40787 2 4 9 T SS các số có nhiều cs.
26 3 4 2 LT&C Luyện tập về cấu tạo của tiếng. 3 4 4 LT&C Dấu hai chấm.
27 25 4 4 1 KT "Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu thêu" 01 4 4 2 KT "Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu thêu"
28 08 5 AV 5 AV
29 6 Tin 6 Tin
30 6 1 MT 6 1 MT
31 2 TD 2 TD
32 3 4 2 TLV Nhân vật trong truyện. 3 4 4 TLV Tả ngoại hình của nhân vật trong bài văn kể chuyện.
33 26 4 4 5 T Luyện tập 02 4 4 10 T Triệu và lớp triệu
34 08 5 4 1 ĐL Làm quen với bản đồ 5 4 2 ĐL Làm quen với bản đồ
35 6 HĐTT 6 HĐTT
36 7 7
37
38
39 27 03
40 08
41
42 "Để vừa với trang in bạn cần phải ần bớt các dòng không có tiết dạy, KHÔNG ĐƯỢC XÓA DÒNG!"
43 HỌC KỲ I Từ ngày: 8/29/2011
44 TUẦN LỄ 2 Đến ngày: 9/3/2011
45
46 Thứ Tiết Lớp "Tiết
PPCT" PM TÊN BÀI GIẢNG
47 2 1 4 3 TĐ Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (tt).
48 2 4 6 T Các số có 6 chữ số
49 3 4 2 ĐĐ Trung thực trong học tập
50 29/08 4 AV
51 29 5 H
52 6 CC
53 3 1 4 2 CT Nghe-viết: Mười năm cõng bạn đi học.
54 2 4 7 T Luyện tập
55 3 4 3 LT&C Mở rộng vốn từ: Nhân hậu - Đoàn kết.
56 30/08 4 4 3 KH - Trao đổi chất ở người (TT)
57 5 4 2 LS Nước Văn Lang
58 6 TH
59 4 1 TD
60 2 4 2 KC "Kể chuyện đã nghe, đã đọc (bài thơ Nàng tiên Ốc)."
61 3 4 8 T Hàng và lớp
62 31/08 4 4 4 TĐ Truyện cổ nước mình.
63 5 4 4 KH Các chất dd có trong thức ăn. Vai trò của chất bột đường
64 6
65 5 1 4 3 TLV Kể lại hành động của nhân vật.
66 2 4 9 T SS các số có nhiều cs.
67 3 4 4 LT&C Dấu hai chấm.
68 01/09 4 4 2 KT "Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu thêu"
69 5 AV
70 6 Tin
71 6 1 MT
72 2 TD
73 3 4 4 TLV Tả ngoại hình của nhân vật trong bài văn kể chuyện.
74 02/09 4 4 10 T Triệu và lớp triệu
75 5 4 2 ĐL Làm quen với bản đồ
76 6 HĐTT
77 7
78
79
80 03/09
81
82 
Gửi ý kiến